HILL'S Canine c/d

blog_2

HILL'S Canine c/d są to poszczególne karmy zawierające zróżnicowane połączenia składników pokarmowych oraz mineralnych, które jednocześnie korygują zaburzenia pokarmowe mogące jednocześnie przyczyniać się do powstawania licznych kamieni w ,,pęcherzu moczowym”. Wskazuje się również, że w niektórych przypadkach pokarm ten może pomóc rozpuścić liczne kamienie, które powstały i mają za zadanie zabezpieczyć zwierzę przed ponownym powstawaniem. Musimy być również świadomi, że od czasu do czasu konieczna jest zmiana jednej karmy na zupełnie inną w ramach tak zwanego asortymentu karm Hill’s Canine przeznaczonych jednocześnie do podawania przy występującej kamicy moczowej. Pokarm tej jest dostępny trzech różnych paczkach. Oto one:

•     2 kg – dostępna jest w cenie pięćdziesiąt dziewięć złotych;

•     5 kg – dostępna jest w cenie niespełna sto pięć złotych;

•     12 kg - dostępna jest w cenie niespełna sto dziewięćdziesiąt dwa złotych;

•     2 * 12 kg - dostępna jest w cenie niespełna trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych;

Do wskazań zaliczana jest kamica z ,,fosforanu amonowo-magnezowego”, a zapobieganie powstawaniu oraz nawrotom. Ukazuje się również, że nie jest zalecane między innymi dla: naszych kotów; szczeniąt; suk w ciąży oraz laktacji; psów otrzymujących substancje zakwaszające występujący mocz. Następnie należy wskazać psy z kamicą moczową inną niż struwitowa, bądź zapaleniem trzustki.

    Do informacji dodatkowych zalicza się konieczne stałe monitorowanie składu owego moczu. W związku z czym należy wyeliminować zakażenia ,,dróg moczowych”, a więc zakażenia mikroorganizmami, które wytwarzają ureazę, które jednocześnie powodują wysokie pH moczu, jak i również znacznie ograniczają skuteczność owego stosowania karmy. Występuje również możliwość zastosowania zupełnie innych produktów. Ukazuje się zatem, że karma Canine c/d jest przeznaczona do dość długoterminowego podawania po rozpuszczeniu oraz usunięciu kamieni struwitowych. Ciekawostką jednak jest, że u naszych psów ze skłonnościami do owej otyłości: Hill's Canine w/d*. Posiada również podobne właściwości do ,,Canine c/d” w postaci niskokalorycznej. Jednak do kontrolowania powstawania licznych kamieni innych niż tak zwane struwity: Hill's Canine u/d*